Ανώτατη Εκπαίδευση

Ανοικτά Μαθήματα (Mooc) Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών

Ακαδημαϊκά Συγγράματα Κάλλιπος

Ηλεκτρονικά Συγγράμματα Εύδοξος

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Αποθετήριο/Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Ε.Κ.Π.Α.